043 - 711 50 00 [email protected]

Schadevergoeding

Schadevergoeding

De verzekeraar van de tegenpartij erkent aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het ongeval. Dan zijn er meerdere soorten schadevergoedingen waar u aanspraak op kunt maken. Het hangt af van uw persoonlijke situatie welke schade geclaimd kan worden.

Welke kosten komen in aanmerking voor vergoeding?

Wij maken een nauwkeurig overzicht van uw schadeposten. We kijken hierbij naar uw situatie vóór en ná het ongeval. Eenvoudig gezegd: kosten die u zonder ongeval niet gemaakt zou hebben komen voor vergoeding in aanmerking.  U kunt hierbij denken aan reiskosten, ziektekosten of het inschakelen van hulp in de huishouding.  Maar hieronder valt ook het verlies aan inkomen omdat u wellicht terugvalt op een uitkering. Of studievertraging, omdat het niet meer lukt om te studeren.

Naast alle schadeposten kunnen wij ook aanvullende kosten voor u claimen. Bijvoorbeeld het inschakelen van een arbeidsdeskundige die u kan begeleiden bij (het hervatten van) werk.

Bij de schade tellen wij tevens onze eigen kosten op. Deze had u immers niet hoeven maken als u geen ongeval had gehad. Het overzicht van alle schadeposten dienen we in bij de verzekeraar van de tegenpartij.

Wilt u weten of u voor schadevergoeding in aanmerking komt? Bel ons of stuur een email voor het maken van een kosteloze afspraak.

Hoogte van de schadevergoeding

De hoogte van de vergoedingen hangt af van de aard, ernst en omvang van uw letsel en de gevolgen daarvan. Hoe zag uw situatie er vóór het ongeval uit en hoe is deze nu? Voor elk slachtoffer is dat anders en dat vraagt om een individuele benadering. Maar wat uw situatie ook is, wij streven altijd naar maximale compensatie van uw schade.

Smartengeld

Bij letsel kunt u ook aanspraak maken op een immateriële schadevergoeding, ook wel smartengeld genoemd.

Smartengeld is bedoeld om u als slachtoffer genoegdoening en compensatie te bieden voor schade in de vorm van lichamelijke pijn, geestelijk leed of vermindering van levensvreugde. De hoogte van het smartengeld hangt af van de aard en ernst van het letsel en de gevolgen die het voor u heeft. Deze omstandigheden zijn voor elk slachtoffer uniek en zijn medebepalend voor de hoogte van het smartengeld.

Affectieschade

Vanaf 1 januari 2019 is de Wet Affectieschade in werking getreden.

Affectieschade is schade die familieleden, naasten of nabestaanden lijden door het verlies en verdriet om wat met een dierbare is gebeurd. Bijvoorbeeld bij ernstig en blijvend letsel of na overlijden. Anders dan bij smartengeld, gaat deze regeling uit van vaste bedragen die bedoeld zijn als erkenning en genoegdoening voor het leed.

Alleen gebeurtenissen die plaats hebben gevonden na 1 januari 2019 kunnen voor vergoeding van affectieschade in aanmerking komen.

Letselschadeadvocaat of specialist?

Waarom u beter kiest voor een letselschadeadvocaat.
Bij het inschakelen van juridische hulp na een ongeval kunt u kiezen voor een letselschadespecialist of -advocaat. Maar wat is nu precies het verschil? Een advocaat heeft het imago duur te zijn. Maar wist u dat de kosten van een advocaat voor u niet hoger zijn dan die van een specialist of jurist? Integendeel!